KRONO

PL
  • EN
  • RU
  • DE

KRONO

Kronopol OSB/3 (norma PN-EN 300:2000)

Grubość 8 10 12  15  18  22  25
Format/Proste krawędzie
2500 x 1250 120 90 78 60 54 42 38
Format/pióro wpust 4-strony
2500 x 675 P/W 4     78 60 54 42 38
2500 x 625 P/W 4     78 60 54 42 38
2050 x 525 (Easy Pack)         54 42  

UWAGA:

Inne formaty (np. 5000 x 1250, 5000 x 2500, 2650 x 1250, 2800 x 1250, 2070 x 2800, 2440 x 1220) i grubości płyt Kronopol OSB/2 oraz Kronopol OSB/3, nie objęte w standardowym programie produkcji, produkowane są tylko na specjalne zamówienie oraz zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z producentem.

  •  Minimalne zamówienie na płytę o szerokości standardowej i niestandardowej długości: 150m³.
  •  Minimalne zamówienie na płytę o szerokości i długości innej niż standardowa: 200m³.
  •  Minimalne zamówienie na płytę o grubości innej niż standardowa: 300m³.

Możliwości produkcyjne:

  • krawędzie proste: grubość: 8 - 40 mm
  • pióro i wpust: grubość: 12 - 28 mm

Dane techniczne. Parametry wg normy EN 300: 2000

1. Wymagania ogólne w odniesieniu do wszystkich typów płyt

 Nr Właściwości Metoda badania Wymagania
12)3) Maksymalne odchyłki wymiarów: grubość (szlifowane) płyty i między płytami; grubość (nieszlifowane) płyty i między płytami; długość i szerokość; EN 324-1 0.3 mm 0.8 mm 3.0 mm
22)3) Tolerancja prostoliniowości brzegów EN 324-2 1.5 mm/m
32)3) Tolerancja kąta prostego EN 324-2 2.0 mm/m
42) Wilgotność OSB 1,OSB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%
53) Dopuszczalne odchylenia gęstości w odniesieniu do średniej gęstości wewnątrz płyty EN 323 10%
64) Zawartość formaldehydu - klasa 1 (wartość perforatorowa) - klasa 2 EN 120 ≤ 8mg / 100 g> 8mg / 100 g? 30mg / 100 g
2) Określone zastosowania płyt OSB mogą wymagać innych tolerancji. Patrz oddzielne normy. 3) Te wielkości obowiązują dla wilgotności, która utrzymuje się w materiale przy wilgotności względnej powietrza 65 % i temperaturze 20oC. 4) Aktualnie prowadzi się badania w odniesieniu do wilgotności wzorcowej i stosownego przelicznika.

2. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów ogólnych i płyt do urządzania wnętrz (włącznie z meblami) stosowanych w warunkach suchych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: Kronopol OSB/1: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
  6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 20 18 16
Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 10 9 8
Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 2500 2500 2500
Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1200 1200 1200
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0.30 0.28 0.26
Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 25 25 25

3. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach suchych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: Kronopol OSB/2: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
  6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30
Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 20 20 20

4. Wymagania w odniesieniu do płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: Kronopol OSB/3: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
Właściwości 6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 22 20 18
Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 11 10 9
Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 3500 3500 3500
Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1400 1400 1400
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0.34 0.32 0.30
Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 15 15 15

5. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: Kronopol OSB/3: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
  6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym - oś główna EN 321 + EN 3108) N/mm2 9 8 7
Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym EN 321 EN 319 N/mm2 0.18 0.15 0.13
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu EN 1087-19) N/mm2 0.15 0.13 0.12
7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

6. Wymagania w odniesieniu do bardzo obciążonych płyt do celów nośnych stosowanych w warunkach wilgotnych. Wymagania dla ustalonych właściwości mechanicznych i pęcznienia

Typ płyt: Kronopol OSB/4: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
  6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość główna na zginanie - oś główna EN 310 N/mm2 30 28 26
Wytrzymałość główna na zginanie - oś boczna EN 310 N/mm2 16 15 14
Moduł sprężystości - oś główna EN 310 N/mm2 4800 4800 4800
Moduł sprężystości - oś boczna EN 310 N/mm2 1900 1900 1900
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny EN 319 N/mm2 0.50 0.45 0.40
Spęcznienie na grubość - po 24h EN 317 % 12 12 12

7. Wymagania dla odporności na wilgoć

Typ płyt: Kronopol OSB/4: Właściwości Metoda badania Jednostka miary Wymagania - zakres grubości
  6 do 10 >10 i <18 18 do 25
Wytrzymałość na zginanie po teście cyklicznym- oś główna EN 321 + EN 3108) N/mm2 15 14 13
Opcja 17) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po teście cyklicznym EN 321 EN 319 N/mm2 0.21 0.17 0.15
Opcja 27) wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny, po gotowaniu EN 1087-19) N/mm2 0.17 0.15 0.13
7) Wymieniony wybór metody, należy traktować jako środek tymczasowy, aż do opracowania rozwiązania należnego do zestawu płyt 8) Do obliczenia wytrzymałości na zginanie, po teście cyklicznym, stosuje się pomierzoną po teście cyklicznym grubość 9) EN 1087-1 obowiązuje po uwzględnieniu zmodyfikowanej metody w załączniku A.

8. Przewodność cieplna płyt Kronopol OSB/3

  Gęstość średnia Ρ Kg/m 3 Współczynnik przewodności cieplnej λ W(m -K ) Norma
Płyta Kronopol OSB/3 650 0,13 EN 12664

9. Klasa reakcji na ogień

  Norma EN na wyrób Minimalna Gęstość Kg/m3 Minimalna Grubość mm Klasa z wyłączeniem podłóg Klasa podłóg Norma
Płyta Kronopol OSB/3 EN 300 600 9 D-s2, d0 DFL- s1 EN-13501-1